Методична робота

Головна » Методична робота   

 

Методична тема, над якою працює колектив

ЗОШ І-ІІ ст. №4 м.Калинівка у 2021-2022 навчальному році:«Освіта і виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в сучасному суспільстві, як  умова успішного формування ключових компетентностей учнів».

 

МЕТОДИЧНі РЕКОМЕНДАЦІї ПРО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

завантажити документ

Тематика педагогічних рад

у 2021-2022 навчальному році

 

1.  Створеннясучасногоосвітнього простору в мікрорайонішколи - відповідно до концепціїнавчального закладу.

(Жовтень 2021)

2.Педагогічне спілкування як ефективнийзасібвпливу на особистість.Проблеми, знахідки, пошуки.Інклюзивненавчання -  рівний доступ до якісноїосвіти.( Грудень 2021).

3.  Педрада – круглийстіл:

«Щозмінила НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА?»

Метапроаналізуватипозитивнийдосвід та проблеми в ходіреалізаціїконцепції НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ,   інноваційногопошукупедагогів у підготовціучнів до базовоїсередньоїосвіти.  (Березень 2022)

4. Педрада  -дискусія «Робота педколективу з впровадження в освітнійпроцесздоров’язбережувальних освітніхтехнологій як системи позитивного впливу на здоров’яучнів та педагогів. Формування здорового способу життядітей - одне з головнихзавданьшколи і сім'ї.(Травень 2022)

 

Стани викладання предметів та напрями виховної роботи,

які вивчаються у 2021-2022 навчальному році:

українська мова (І семестр);

історія (І семестр);Методична тема, над якою працює колектив

ЗОШ І-ІІ ст. №4 м.Калинівка у 2020-2021 навчальному році: «Формування життєвих компетентностей школяра у рамках освітнього простору. Оцінювання  в контексті педагогіки співробітництва. Цілісний розвиток особистості учня вумовах педагогіки співробітництва».

 

Предметні та тематичні тижні

2021-2022 навчальний рік

  • Олімпійський тиждень (вересень)
  •  Тиждень патріотичного виховання (жовтень)
  •  Тиждень української мови (листопад)
  • Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад)
  • Тиждень безпеки життєдіяльності (листопад, квітень)
  • Тиждень правових знань (грудень)
  • Тиждень історії (грудень)
  • Тиждень інформатики (лютий)
  • Шевченківський тиждень (березень)
  • Тиждень ввічливості (квітень)