Завдання для учнів 1 класу

Головна » Дистанційне навчання » Завдання для учнів 1 класу   

 

Завдання для учнів 1 класу для дистанційного навчання під час карантину з 05.04 по 09.04 2021 

 

Завдання для учнів 1 класу для дистанційногонавчання під час карантину з 09.03 по 12.03 2021 


 Завдання  для учнів 1 класу               

для дистанційногонавчанняпід час карантину

Тиждень «Підкорюємо час» з 03.03 по 05.03. 2021року 

Дата

Предмет

Тема уроку

Завдання 

03.03.

2021

Я досліджуюсвіт

Виготовленнявиробуіззастосуваннямзнайомихтехнологічнихоперацій. Плануванняпослідовностітехнологічнихоперацій. Безпечніприйомипраці. Демонстраціярезультатіввласноїдіяльності.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=eJSlb6CHU7M  

Математика 

Додавання і віднімання чисел у межах 20 без переходу через десяток Діївіднімання і додавання з іменованими числами поданими в однаковиходиницяхвимірювання. Розв’язуванняпроблемнихзавдань з опорою на простіматематичнімоделі.  Календар та йоговикористання.

https://www.youtube.com/watch?v=9IocYJG4pKY 

https://www.youtube.com/watch?v=KY9J0yJjwj0  

Фізкультура 

Виконаннябазовихрухівхарактерних для різнихвидів спорту. Рухливіігривиконаннярізних ролей. Дотриманнябезпечноїповедінкипід час виконанняфізичнихвправ, ігор.

https://www.youtube.com/watch?v=5eie_sJTZ1Y 

Я досліджуюсвіт

Засвоєнняінформації на запропоновану тему. Фіксаціяздобутоїінформації. Підкорюємо час.

https://www.youtube.com/watch?v=wYL1lN18OGo 

https://www.youtube.com/watch?v=ElbpVlqahsI&feature=emb_logo 

04.03.

2021

Я досліджуюсвіт

Візуальні і аудіовізуальнімедіа. Записелементарнихповідомлень.

https://www.youtube.com/watch?v=5N6qELcCOts 

https://www.youtube.com/watch?v=68af0OgDFuQ 

Українськамова

Монологічневисловлювання. Дослідженнявивченихслів. Аналіз звукового складу слова. Складання і запис коротких речень з вивченими буквами. Записелементарнихповідомлень.

https://www.youtube.com/watch?v=dB8GuHRBCkE 

https://www.youtube.com/watch?v=bRqcSoW_1VU 

Записати три речення з друкованого тексту 

Українськамова

Монологічневисловлювання. Читаннявголос та виразно коротких текстів. Вправляння у правильнійвимовіслів. Позначенняголосних та приголоснихзвуків буквами на письмі. Аналіз звукового складу слова. Списування з друкованого тексту.

https://www.youtube.com/watch?v=P_wHKzQoIpg 

https://www.youtube.com/watch?v=3Yl1mRODLzM 

05.03.

2021

Я досліджуюсвіт

Засвоєнняінформації на запропоновану тему. Фіксаціяздобутоїінформації. Підкорюємо час.

https://www.youtube.com/watch?v=wYL1lN18OGo 

https://www.youtube.com/watch?v=ElbpVlqahsI&feature=emb_logo 

Математика 

Додавання і віднімання чисел у межах 20 без переходу через розрядзручним способом. Вимірювання величин. Геометричніплощини та об’ємніфігурисередпредметівнавколишньогосередовища. Розв’язуванняжиттєвих задач з використаннямматематичнихметодів.  

https://www.youtube.com/watch?v=f9mt5NudSTc 

https://www.youtube.com/watch?v=wHogmasHbfM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJBKuW8E4mw 

Українськамова

Письмо коротких речень з вивченимилітерами. Велика буква на початкуречення. Розділові знаки в кінціречення. Записелементарнихповідомлень.

https://www.youtube.com/watch?v=5YIk9mKi4CQ 

Фізкультура 

Виконаннябазовихрухівхарактерних для різнихвидів спорту. Рухливіігривиконаннярізних ролей. Дотриманнябезпечноїповедінкипід час виконанняфізичнихвправ, ігор.

https://www.youtube.com/watch?v=64WYxKRryGk 

Тиждень : «Світ захоплень» 18.01.2021 – 22.01.2021

завантажити повністю 

Вчитель : Лівандовська Ірина Павлівна

 

Дата

Предмет

Тема уроку

Завдання

18.01. 2021 року

Я досліджую світ

Особисте здоров’я і безпека. Правила безпечної поведінки у довкіллі. Пам’ятки природи і культури. Пам’ятки культури рідної місцевості.

https://www.youtube.com/watch?v=X0RlPPTNUH0 

Українська мова

Читання вголос коротких текстів. Вправляння у правильній вимові й наголошуванні слів. Правила оформлення висловлювань на письмі. Самостійне письмо.

https://www.youtube.com/watch?v=ODtA9E_FyI0

https://www.youtube.com/watch?v=ng33FSocY4s 

Українська мова

Читання слів із вивченими буквами. Вправляння у вимові чистомовок, скоромовок, простих текстів. Велика і мала букви у власних і загальних назвах. Письмо букв на позначення звуків. Запис під диктовку слів з відомими літерами.

https://www.youtube.com/watch?v=9M7qzGUpjk8 

https://www.youtube.com/watch?v=bqWzt330OyI 

Фізкультура

Виконання базових рухів характерних для різних видів спорту. Рухливі ігри. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, ігор.

https://www.youtube.com/watch?v=iVaMGTVWXDY 

Я досліджую світ

Відтворення в різних видах діяльності ймовірних та фактичних результатів лічби об’єктів. Створення макетів реальних та уявних об’єктів. Виявлення математичного завдання в тексті. Знаходження необхідних даних для виконання завдання.

https://www.youtube.com/watch?v=qVPpvMPjHOs 

 

 

Дата

Предмет

Тема уроку

Завдання

19.01.2021 року

Я досліджую світ

Географічні об’єкти та культурні пам’ятки рідного краю. Географічна карта України. Вплив людини на довкілля. Охорона природи.

https://www.youtube.com/watch?v=x_-T4CjLreM 

Математика

Лічба об’єктів навколишнього світу. Перевірка правильності лічби зручним для себе способом. Розв’язування життєвих задач і використання математичних методів. Побудова відрізків заданої довжини.

https://www.youtube.com/watch?v=a2HsWVVxdSA 

Я досліджую світ

Сюжетно – рольова гра. Діалогічне та монологічне мовлення. Уживання відповідної до ситуації спілкування лексики і несловесних засобів. Збагачення словникового запасу. Створення коротких письмових повідомлень.

https://www.youtube.com/watch?v=XY2HKIeIIic 

Образотворче мистецтво

Малювання графічними матеріалами. Презентація власної діяльності.

https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y 

 

 

 

 

 

 

Дата

Предмет

Тема уроку

Завдання

20.01.2021 року

Я досліджую світ

Виконання практичної роботи. Планування послідовності технологічних операцій. Безпечні прийоми праці. Демонстрація результатів власної діяльності.

https://goo.gl/EU1vb9 

https://www.youtube.com/watch?v=V2q9hayW5bk 

Математика

Лічба в прямому і зворотному порядку. Арифметичні дії з числами під час розв’язування задач та конкретних життєвих проблем, описаних в математичних задачах. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Календар та його використання.

https://www.youtube.com/watch?v=4_nO70z8gd0 

https://www.youtube.com/watch?v=Gs5DKrqPXq8 

Українська мова

Монологічне висловлювання. Дослідження вивчених слів. Письмо складів, слів, речень з вивченими буквами. Запис елементарних повідомлень за допомогою умовних позначок, для слів – назв предметів, дій, ознак.

https://www.youtube.com/watch?v=lAKIVJ0_Apk 

https://www.youtube.com/watch?v=d8zClDLk8Lg 

Українська мова

Монологічне висловлювання. Читання вголос та виразно коротких текстів. Лексичне значення слів. Уживання лексики відповідно до ситуації спілкування. Письмо букв на позначення звуків.

https://www.youtube.com/watch?v=Wf69YWBBAck 

Фізкультура

Виконання базових рухів характерних для різних видів спорту. Рухливі ігри. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, ігор.

https://www.youtube.com/watch?v=5eie_sJTZ1Y 

 

 

Дата

Предмет

Тема уроку

Завдання

21.01.2021 року

Я досліджую світ

Прості медіа тексти. Ключові слова у висловлюванні. Перепитування, як уточнення інформації. Запис елементарних повідомлень.

https://www.youtube.com/watch?v=RMv96kY4Wm4 

Математика

Лічба об’єктів навколишнього світу. Порівняння числа і числового виразу. Розпізнавання об’єктів на площині і у просторі. Напрямки руху обкатів. Розв’язування життєвих задач і використання математичних методів.

https://www.youtube.com/watch?v=iQosZot0AuE 

https://www.youtube.com/watch?v=HoaCI68yGhk 

Музика

Музичний супровід співу. Придумування і створення образів різними засобами художньої виразності.

https://www.youtube.com/watch?v=Ji2Mte9X210 

 

 

Дата

Предмет

Тема уроку

Завдання

22.01.2021 року

Я досліджую світ

Властивості льоду. Прості спостереження за інструкцією.

https://www.youtube.com/watch?v=0Nth69VtlbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=kQyt9c3aSW4 

Українська мова

Робота з дитячою книжкою. Науково – популярна література. Тематика науково – популярних текстів. Довідкова література: словники, довідники,дитячі енциклопедії.

https://www.youtube.com/watch?v=PxYr3P_JNbg

https://www.youtube.com/watch?v=iqNDBXYV9AU 

Українська мова

Письмо коротких речень з вивченими літерами. Велика буква на початку речення. Розділові знаки в кінці речення. Запис елементарних повідомлень.

https://www.youtube.com/watch?v=0-I6AGPDtd8 

Фізкультура

Виконання базових рухів характерних для різних видів спорту. Рухливі ігри. Дотримання безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, ігор.

https://www.youtube.com/watch?v=64WYxKRryGk